Online přihláška
 po vyplnění budete obratem informováni.

Přihláška do sportovního klubu - Sporton team

 Osobní údaje:
 Příjmení:
 Jméno:
 Datum a místo narození:
 Rodné číslo:
 Trvalé bydliště:
 Telefonický kontakt:
 E-mail:
 Členství v jiných sportovních klubech:
 Jiné platné závodní licence:
 Preferovaný sport:
 Dosavadní největší sportovní úspěchy:
 Sportovní cíle:
 Ošetřující lékař a zdravotní pojišťovna:
 Zdravotní omezení a problémy:
 V případě věku do 18-ti let souhlas rodičů:
 
 v
 dne
 
 Ve smyslu znění zákona č.101/2000 Sb. souhlasím a zplnomocňuji vedení  sportovního klubu Sporton team ke zpracování a evidenci osobních údajů pro  potřebu Sporton teamu.
 Zároveň souhlasím s použitím materiálů (fotografie, rozhovory, apod.) pro  potřeby medální či jiné propagace a prezentace sportovního klubu Sporton team.

 Přihlášením do Sporton teamu nevznikají žádné závazky, členský příspěvek je 0,-Kč.
 tip! Napište si o členské výhody sportovního klubu